Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov mesta Šaľa

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch obcí a miest v celej Európe.

KDE VŠADE SA VIETE PRIPOJIŤ NA WIFI

Park Vlčanská a Dolná ul.

Exteriér

SD Večierka

Interiér

Hlavná autobusová stanica

Exteriér

CMZ – zadná časť – pri CVČ

Exteriér

Pribinovo námestie – cintorín Veča

Exteriér

Okolie Centra občianskej vybavenosti

Exteriér

Vnútroblok Slnečná ul.

Exteriér

Mestská športová hala

Interiér

Autobusová zastávka Vlčanská a P. Pázmaňa ul.

Exteriér

Základná umelecká škola – Hlavná ul.

Exteriér

F.A.Q

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Názov siete je WiFi4EU.

Na sieť sa pripojíte bez zadania hesla.

Áno, názov siete je v každej lokalite rovnaký.

Nie nemusíte, ak prídete do ďalšej lokality, wifi spojenie ostane aktívne v lokalite v ktorej sa nachádzate.

Pripojenie ostane aktívne 30 minút.

Áno, internetové pripojenie WIFI4EU je bezplatné a neobmedzene využiteľné. Je však potrebné dodržiavať podmienky použitia. (viď. podmienky použitia)